Start Pagdating ng panahon english michael v

Pagdating ng panahon english michael v

Nakakita na rin ba kayo ng isdang nasa loob ang kaliskis?

Sa mga salita ni Charles Francis Potter sinabi niya na, “From the olden times, as an early exercise of the primitive mind in its adjustment to the world about it, comes the riddle…

The fresher the vision, when the world was young, so much keener was the interest in the phenomena of nature, in the phenomena of life, and in the simple institutions which surrounded man.

Ang sosyal na suporta ng isang indibidwal ay kinabibilangan ng lawak ng kaniyang mga kamag-anak, kaibigan, organisayong kinabibilangan.

Hence children love riddles; hence savages and primitive people put them. They are the mystery and at the same time the rational­ ism of the juvenile mind.

Sa loob ng dalawa o mahigit pang taludtod, sinisikap ipahayag ng nagpapabugtong ang natuklasang kakaiba at kakatwa sa kalikasan.

Ang anumang napansing anomalya sa kaligiran at sa buhay ay itinatanghal sa paraang mahiwaga at kagila-gilalas.

Ang kamatayan at pagkakasakit ay kalimitang nakatuon sa medisina, agham panlipunan, etika at relihiyon.